Razgledajte se po Gradišću i otkrijte poslidnjih 100 ljet - povijesti (povidanja) - ljude - postignuća. Predajte kreativne, povijesne školske projekte i razvijte sjajne ideje za budućnost zemlje. Sudjelujte na školskom naticanju BUDUĆNOST GRADIŠĆE 5.0 i koristite mogućnost da se projektna ideja ostvari!


 

Skupno – povijest (do)živiti – budućnost oblikovati!

 

Mag. Hans Peter Doskozil

Zemaljski poglavar

"Naša obljetnica se  mora živiti i razumiti pod motom »Mi smo 100« kao veliko zajedništvo. Ne kanimo se 2021-ga ljeta samo ogledati najzad, nego kanimo dati poticaj za održiv, uspješan razvitak mnogim područjam. Tomu ćedu važan doprinos dati projekti škol u Gradišću i buduće naticanje."

Mag.a (FH) Daniela Winkler

Zemaljska savjetnica

„Gradišće ima povijesnu prošlost bogati dogadjaji. Od 1921. se je Gradišće izvrsno razvilo kao najmladja savezna zemlja. Osebujno na polju obrazovanja je Gradišće postalo zemlja obrazovanja zahvaljujući svojim izvanrednim uspjehom. Našim različnim spektrom obrazovnih mogućnosti željimo i dalje pružati svoj dici i mladim iste mogućnosti i najbolje mogućnosti u budućnosti."

Mag. Heinz Josef Zitz

Direktor obrazovanja

„100 ljet Gradišće znači i 100 ljet gradišćanske obrazovne povijesti. Pritom gledamo najzad na izvanredna izvršavanja, izvanredna postignuća i jako velik potencijal mogućnosti. Planiramo i djelamo inovacijami, duhom vrimena i angažmanom za budućnost."


 

Postati dio jubileja

Na početku obljetnice su sve škole, školari/ce i njihove obitelji srdačno pozvani da aktivno sudjeluju u dizajnu jubilejske izložbe "Mi stvaramo povijest!" Išćemo povijesne fotografije, filme, razglednice, pisma, dnevnike ili druge predmete iz Vašega arhiva.