Cilj Projekta

Kroz učenje djelom i iskustvom moralo bi se dojti do spoznanja da mir i blagostanje nisu sami po sebi razumljivi, nego da se moraju postizati uvijek iznova. Neka se potpomaže pozitivan temeljni osjećaj i aktivno djelovanje za demokratski suživot. Digitalne kompetencije učenikov i učenic neka se ojačaju didaktički značajnom kombinacijom tradicionalnih lekcijov i suvremenih oblikov e-učenja.

Svaki gradišćanski školar i svaka gradišćanska školarica

  • usvaja vridnosti poštovanja, solidarnosti, tolerancije i humanosti,
  • svisno doživljava gradišćanski identitet kao dragocjeno dobro,
  • bavi se povijesnimi korijeni Gradišća i
  • aktivno sudjeluje na festivalu „100 ljet Gradišće“.

Svaka projektna grupa

  • preuzima odgovornost za aktivno oblikovanje budućnosti, i potribna rješenja
  • more razviti kreativnost, predanost i ideje,
  • se bavi sadržajem projekta digitalno i analogno,
  • se more umrižiti s partnerskimi institucijami s www.1921-2021.at,
  • more pridobiti općine, društva, institucije, državne institucije, pojedince itd. kao projektne partnere i
  • primi publicitet prikazivanjem projekta na www.1921-2021.at.