Razdoblje projekta

Razdoblje projekta: oktobar/listopad 2020. – juni/lipanj 2021.

Prijava projektov: do najkasnije 22. februara/prosinca 2020.

Predavanje projektov: do najkasnije 18. maja/svibnja 2021.

Svetačan dan na lokaciji škole / Školska priredba: u razdoblju od 28. junija/lipnja do 1. julija/srpnja 2021. (jedan dan, škola more slobodno izabrati)