Naticanje

Naticanje BUDUĆNOST GRADIŠĆE 5.0 - Mi planiramo skupno!

Opis naticanja

Gradišćanske školarice i gradišćanski školari neka slobodno razviju svoje ideje i planiraju na budućnost usmirene projekte za Gradišće, ki ćedu našu zemlju učiniti još ugodnijom za život. Inovativne projektne ideje bi se morale baviti temami iz područja razonode (slobodnoga vrimena), društva i klime. Tri najbolje projekte odibrat će žiri u sklopu naticanja BUDUĆNOST GRADIŠĆE 5.0 i realizirati je u Gradišću. Moguća je (i poželjna) suradnja s društvi, općinami, državnimi institucijami i umrižavanje s partnerskimi institucijami na www.1921-2021.at.

Projekti neka se napravu analogno ili digitalno. Opisi projektov, modeli, skice, prototipi itd. su potribni za prijavu projekata.

Prijava projekta

PRIJAVA ZA NATICANJE

Prosimo da općenito opišete projektnu ideju, ča bi ona morala preminjiti, za ku ciljnu grupu je predvidjena da se upotribi. Radujemo se Vašim doprinosom.