Razdoblje projekta

  • Prijava do 31. januara/prosinca 2021.
  • Predaja projekta do 18. maja/svibnja 2021.
  • Juni/lipanj 2021. - Nagrade za tri najupečatljivije projekte za „100 ljet Gradišće - gdo smo mi "
  • Juni/lipanj 2021. - Proslava obljetnice „100 ljet Gradišće“ u svi gradišćanski škola