A Projekt Célja

Cselekvő és tapasztalati tanulás útján kell feldolgozni, hogy a béke és a jólét nem magától értetődő dolgok, hanem mindig újra ki kell vívni őket. Fontos, hogy a projekt támogassa a pozitív alapérzést és a demokratikus együttélés érdekében végzett aktív cselekvést. További cél a tanulók digitális kompetenciáinak fejlesztése a hagyományos oktatás és az e-learning modern formáinak didaktikailag észszerű összekapcsolása révén.

Mindegyik burgenlandi tanuló

  • azonosuljon a következő értékekkel: tisztelet, összefogás, tolerancia és emberiesség,
  • élje meg tudatosan a burgenlandi identitást mint becsülendő értéket,
  • foglalkozzon Burgenland történelmi gyökereivel és
  • aktívan vegyen részt a "100 éves Burgenland" ünnepen.

Mindegyik

  • projektcsoportvállaljon felelősséget a jövő aktív, megoldásorientált alakításáért,
  • bontakoztathassa ki kreativitását, elkötelezettségét és ötleteit,
  • foglalkozzon a projekt tartalmával digitális és analóg formában,
  • kapcsolatba léphet a www.1921-2021.at partnerintézményeivel,
  • megnyerheti projektpartnerként a települések politikai és egyházi közösségeit, egyesületeket, intézményeket, tartományi intézményeket, magánszemélyeket stb. és
  • projektje a nyilvánosság elé kerül a www.1921-2021.at weboldalon.